CE mærkning

 

Alle vores produkter CE-mærkes, så de kan sælges i EU. CE-mærkning betyder, at produktet er blevet vurderet inden det bliver sendt ud på markedet. Og på den måde opfylder alle lovmæssige krav.

Hos Balle Innovation vægter vi sikkerheden højt og derfor bliver alle vores produkter CE-mærket, inden de bliver sendt ud på markedet. Dette kan vi også være behjælpelige med for kunder.

Hos os indebærer en CE-mærkning bl.a.:

  • Beskrivelse af produktet
  • Brugervejledning
  • Diagrammer (Over el, hydraulik etc.)
  • Overensstemmelseserklæring
  • Tegningsdokumentation
  • Datablade
  • Risikovurdering
  • Test procedure